Reference 2009

 
I/2 Oprava mostu 2-011 Těšínky
Objednatel: ŘSD ČR
Realizace: 10/2009 – 12/2009
Cena díla: 4 921 000 Kč
R35 Hradec Králové
Sedlice – Opatovice, oplocení
Investor: EUROVIA CS, a.s., Hradec Králové
Realizace: 11/2009 – 12/2009
Cena díla:  1 843 000 Kč
I/11 Bílá Voda – rekonstrukce propustu
evidenční č. 11-P-075
Investor: ŘSD ČR
Realizace: 09/2009 – 10/2009
Cena díla:  1 888 000 Kč
Jezírko Plachta a nádrž Češík, Hradec Králové 
SO 01 a Sjezdy do Zámost. svodnice
Investor: SOVIS s.r.o., Hradec Králové
Realizace: 06/2009 – 11/2009
Cena díla: 926 000 Kč
Zhotovení zpevněných ploch ze stabilních
zemin a recyklátů, zhotovení betonových povrchů
Investor: STRABAG a.s., Hradec Králové
Realizace: 08/2009 – 09/2009
Cena díla: 3 538 000 Kč
Silnice II/307, opěrná zeď ve Chvalkovicích
rekonstrukce zdi včetně komunikace
Investor: Královehradecký kraj
Realizace: 08/2009 – 11/2009
Cena díla: 7 403 000 Kč
I/14 Opěrná zeď Adamov
Investor: HERKUL a.s., Most
Realizace: 07/2009 – 10/2009
Cena díla: 6 777 000 Kč
 
Most ev.č. 32840-1 Jičín u Ronalu
Investor: Královehradecký kraj
Realizace: 06/2009 – 10/2009
Cena díla: 3 176 000 Kč
Silnice II/295 Vrchlabí – regulační zeď
OP – 22, 4. úsek – část „B2″
Investor: Královehradecký kraj
Realizace: 06/2009 – 09/2009
Cena díla: 7 527 000 Kč
Z toho opěrná zeď: 5 696 000 Kč
Oprava 2 ks propustů na silnici II/37070
Investor: SÚS Pardubického kraje
Realizace: 04/2009 – 05/2009
Cena díla: 2 080 000 Kč
Výměna obalovací soupravy živičných
směsí Červený Kostelec
Investor: EUROVIA CS, a.s., Hradec Králové
Realizace: 03/2009 – 07/2009
Cena díla: 9 019 000 Kč
Přeložka silnice III/3012 – Úpice
(silniční most přes Úpu)
Investor: STRABAG a.s., Hradec Králové
Realizace: 10/2008 – 09/2009
Cena díla: 11 391 000 Kč
II/295 Vrchlabí – Špindlerův Mlýn, rekonstrukce
regulační zdi „U VELVETY“
Investor: Královehradecký kraj, Hradec Králové
Cena díla: 38 945 000 Kč
Obklad zdi z lomového kamene: 253m3
Zához z lomového kamene: 880m3
Opěrná zeď z betonu: 1904m3
Rekonstrukce komunikace: 4 412 000 Kč