Stavba roku

 

2013 Hostinec u Hubálků v Kostelecké Lhotě
     
penzion   Investor: ADEVA zařízení školního stravování s.r.o
  Realizace: 9/2011 – 12/2012
  Cena díla: 42 819 322 Kč
   
   – Rekonstrukce stávajícího objektu č.p. 40, bývalého hostince 
   – S účelem rekonstruovat stávající restauraci s varnou a dále
     zřídit penzion s ubytovací kapacitou 42 lůžek.
   – Součástí objektu je rovněž společenský sál s kavárnou a barem a přilehlou letní terasou.
   – Realizace nesměla přesáhnou dobu výstavby výstavby 450 kalendářních dní od termínu zahájení
   prací
   – Samotné práce byly rozděleny do tří samostatných stavebních etap
  -  Všechny pokoje penziónu splňují plošné, prostorové a hygienické
     požadavky pro zatřídění do třídy tří hvězdiček.
   – K sálu byla ze západní strany zbudována nová dvoupodlažní přístavba,
     na kterou přímo navazuje venkovní nekrytá terasa
   

- Stávající přístavba sálu byla zbourána.

 2012 Hradec Králové – Rekonstrukce Jižních teras
     
 terasy_hk   Investor: Statutární město Hradec Králové
  Realizace: 5/2009 – 9/2011
  Cena díla: 40 677 225 Kč
   
  - komplexsní rekonstrukce zahrady
  - statické zajištění opěrných zdí 
  - rekonstrukce historických opěrných zdí teras
  - vybudování nových opěrných zdí teras
  - osazení fontán
  - vybudování podzemních objektů (strojovny pro
   technologie kašen, technická místnost)
  - nové rozvody sítí včetně přípojek a umělého zavlažování
  - osazení zahrady mobiliářem (lavičky, altán, koše atd.)
    - proražení nového vstupu ze schodiště Bono Publico