Reference 2012

opatovice Labe, Jez Opatovice provizorní oprava

Investor: Navimor-Invest S.A. organizační složka
Realizace: 09/2012 – 12/2012
Cena díla:  5 992 000 Kč
kinskeho_zahrada_praha.docx Rekonstrukce opěrných zdí Kinského zahrada – úsek G

Investor: Hlavní město Praha
Realizace: 09/2012 (89 dnů)
Cena díla:  2 975 000 Kč
polsko_most.docx Modernizace železniční trati č. 109
Krakow Biezanów – Wieliczka Rynek
provedení prací na zastávce Krakow Lagiewniki – 9 mostních objektů
Investor: EUROVIA CS, a.s., Pardubice
Realizace: 03/2012 – 07/2012
Cena díla:  12 759 000 Kč
dolni_ribniky I/14 Oprava mostu ev.č. 14-098 Dolní Rybníky
Investor: ŘSD
Realizace: 07/2012 – 11/2012
Cena díla:  5 783 000 Kč
Tichá Orlice, Celné, oprava pevného jezu, ř.km 87,409
Investor: Povodí Labe, státní podnik
Realizace: 08/2012 – 10/2012
Cena díla:  1 306 000 Kč
Chrudimka, Vestec – Tuněchody, oprava stupňů
ř.km 16,500 – 17,100
Investor: Povodí Labe, státní podnik
Realizace: 2013
Cena díla:  1 400 000 Kč
hubalkovi
Rekonstrukce a dostavba hostince U Hubálků
Investor: ADEVA – zařízení školního stravování s.r.o.
Realizace: 08/2011 – 11/2012
Cena díla:  42 943 000 Kč