Reference 2010

 
I/38 Kolín - Skalka u KH oprava tří propustků
Objednatel: ŘSD ČR
Realizace: 11/2010 – 12/2010
Cena díla: 5 002 000 Kč
Modernizace přístupových komunikací k
hraničnímu přechodu v Broumovském výběžku
(propustky a mosty)
Investor: EUROVIA CS, a.s., Hradec Králové
Realizace: 06/2010 – 11/2010
Cena díla:  5 608 000 Kč
Oprava a stavební údržba mostů na I/16 a I/35
Investor: ŘSD ČR, správa Hradec Králové
Realizace: 07/2010 – 10/2010
Cena díla:  5 810 000 Kč
I/14 Vamberk jižní přeložka 3. stavba
SO 293 Rekonstrukce mostu přes Zdobnici
Investor: EUROVIA CS, a.s., Pardubice
Realizace: 04/2010 – 11/2010
Cena díla:  9 709 000 Kč + 1 439 000Kč dodatek
Cena lomového kamene:  2 552 000 Kč
Oprava propustku na silnici I/11 v Helvikovicích
Investor: SÚS Pardubického kraje
Realizace: 06/2010 – 07/2010
Cena díla:  1 500 000 Kč
I/14 Vamberk jižní přeložka 3. stavba – SO 203 Rekonstrukce mostu přes
Zdobnici
Investor: EUROVIA CS, a.s., Pardubice
Doba výstavby: 04/2010 – 11/2010
Finanční objem: 9 709 000 Kč + 1 439 000 Kč
dodatek
Dlažba z lomového kamene: 2 552 000 Kč